Straż Miejska walczy skutecznie o czyste powietrze

Straż Miejska walczy skutecznie o czyste powietrze
05.03.2018

Systematyczne kontrole, a także charakter prewencyjno - profilaktyczny mający na celu minimalizację negatywnych zachowań oraz promowanie prawidłowego sposobu pozbywania się odpadów  spowodowały, iż w roku 2017 liczba ujawnionych nieprawidłowości znacznie spadła – czytamy w raporcie Straży Miejskiej.  

W 2012 roku, w związku z coraz większą liczbą przyjmowanych od mieszkańców zgłoszeń dotyczących spalania odpadów na terenie prywatnych nieruchomości, Straż Miejska w Legnicy wystąpiła do Prezydenta Miasta z propozycją utworzenia specjalnego zespołu kontrolnego.

Patrol Specjalistyczno Interwencyjny oraz Patrol EKO Straży Miejskiej otrzymały uprawnienia do wstępu wraz z rzeczoznawcami na teren nieruchomości w celu wykonania czynności sprawdzających.

Do połowy roku 2015 działania Straży Miejskiej polegały na trybie interwencyjnym. Funkcjonariusze na podstawie zgłoszeń mieszkańców dokonywali kontroli nieruchomości prywatnych polegającej na sprawdzeniu pomieszczenia z instalacją C.O. w zakresie paleniska pieca oraz materiałów przygotowanych i przeznaczonych do spalenia.

Ze względu na wzrost zgłoszeń związanych z tematyką spalania śmieci w sezonie zimowym 2015/2016 rozpoczęto również systematyczne działania kontrolne prywatnych nieruchomości w wybranych obszarach miasta. Analiza działań wskazuje wyraźnie, iż przejście w  sezonie zimowym na tryb stałych kontroli spowodowało wzrost ujawnionych nieprawidłowości. Liczba ta w roku 2016 wzrosła do prawie 30% . Systematyczność kontroli, a także charakter prewencyjno - profilaktyczny mający na celu minimalizację negatywnych zachowań oraz promowanie prawidłowego sposobu pozbywania się odpadów  spowodowały, iż w roku 2017 liczba ujawnionych nieprawidłowości znacznie spadła ( poniżej 10%).

Zakres uchybień jest niewielki i najczęściej sprowadza się do spalania impregnowanych elementów drewnianych. Częste zadymienia powoduje również używanie nieprawidłowo składowanego opału w tym miału węglowego i drewna o zbyt dużej wilgotności W trakcie kontroli, nie odnotowano przypadków spalania odpadów plastikowych czy gumowych.

 W przypadkach ewidentnych sytuacji gdzie ujawniane jest spalanie nie budzących wątpliwości odpadów, na podstawie art. 191 ustawy o odpadach podejmowane są dalsze czynności, które w konsekwencji kończone są nałożeniem mandatu karnego bądź skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu.

Mając na uwadze przygotowania do kolejnego sezonu oraz wejścia w życie z dniem 01.07.2018r, uchwały antysmogowej, celem podniesienia skuteczności działań, funkcjonariusze dokonujący kontroli przeszli specjalistyczne szkolenie z zakresu
„Pobierania próbek odpadów paleniskowych w ramach prowadzonych czynności kontrolnych” Nowe narzędzie pozwoli w spornych sytuacjach na bezsprzeczne wskazanie termicznego przekształcania odpadów.

 

 

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 05.03.2018 | Wyświetleń: 193
Powrót na listę aktualności

Zobacz także