W Legnicy wolno będzie hodować pszczoły miodne ale łagodne

W Legnicy wolno będzie hodować pszczoły miodne ale łagodne
22.02.2018

Na poniedziałkowej (26 luty) sesji Rady Miejskiej głosowany będzie projekt uchwały, która m.in. zezwala na hodowlę w Legnicy miodnych pszczół i określa jej warunki. Dokument był konsultowany ze Związkiem Pszczelarzy Ziemi Legnickiej.

W Legnicy wolno będzie hodować pszczoły łagodne, z obniżoną agresywnością wobec otoczenia i niską rojliwością. Miejsce lokalizacji uli musi być opatrzone tablicami ostrzegawczymi i uniemożliwiać przypadkowe wejście osób postronnych. Pasieka może być usytuowana w odległości nie mniejszej, niż 10 metrów od granicy nieruchomości albo uczęszczanej drogi publicznej. Jeśli to nie jest możliwe, odległość ta może być 4-metrowa, pod warunkiem zbudowania ogrodzenia lub stałej przeszkody o co najmniej 3-metrowej wysokości. Odległość pasieki od szkół, przychodni, domów opieki i podobnych obiektów użyteczności publicznej nie może być mniejsza, niż 150 m. Ule stawiane na dachach budynków muszą zachować odległość nie mniejszą od 10 metrów od otworów okiennych.

W 2017 roku Legnica stała się jednym z 79 sygnatariuszy ogólnopolskiego Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom. Deklarując stworzenie 180 miejsc przyjaznych tym owadom, znalazła się na drugim miejscu w kraju.

W Polsce występuje ponad 470 gatunków pszczół, z czego aż 222 to gatunki zagrożone wyginięciem. Najważniejszą rolą pszczołowatych w przyrodzie jest zapylanie roślin. Szacuje się, że dzięki ich pracy powstaje trzy czwarte światowej produkcji żywności. Zawdzięczamy im aż 4 tys. odmian warzyw i owoców.

W ostatnich latach obserwujemy wyraźny spadek liczebności owadów zapylających. Zdaniem naukowców zjawisko to ma kilka przyczyn, jednak podstawową jest degradacja środowiska naturalnego przez człowieka.

W manifeście nasze miasto zadeklarowało założenie miejsc przyjaznych pszczołom, czyli takich, gdzie te pożyteczne owady będą mogły znaleźć pokarm oraz schronienie. W miejscach tych będziemy sadzić rośliny pyłkodajne i nektarodajne, dobrane tak, aby okresy ich kwitnienia zapewniały ciągłość pożywienia dla pszczół.

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 22.02.2018 | Wyświetleń: 245
Powrót na listę aktualności

Zobacz także