Wierzą w powracające dobro

Wierzą w powracające dobro
13.02.2018

Wczoraj (12 lutego) w Hotelu Qubus odbyło się spotkanie zespołu koordynującego projekt Centrum Wolontariatu Miejskiego - #TEAMLegnica, który realizowany jest przez Urząd Miasta. Do zespołu zaproszono osoby z różnych środowisk, które na co dzień działają jako wolontariusze bądź organizują różnego rodzaju działania społeczne czy charytatywne.

Praca zespołu została zainaugurowana. Jego zadaniem jest opracowanie i wdrożenie programu wolontariackiego w naszym mieście, opartego o międzynarodowe i ogólnopolskie standardy oraz zgodnego z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. W przedszkolach i szkołach zostaną wdrożone warsztaty. Zespół przygotowuje regulaminy i standardy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, które będą chciały zaangażować się w działania wolontariackie, tak aby ta współpraca była dla wszystkich jasna i czytelna.

Przedstawiono wyniki badań, które zostały przeprowadzone od października do grudnia 2017 roku w Legnicy na grupie 905 osób w wieku od 10-19 lat. Celem było poznanie poziomu wiedzy i świadomości młodzieży na temat wolontariatu oraz jej motywacji do podjęcia pracy wolontariackiej. Z badań wynika, że legnicka młodzież rozumie wolontariat jako bezinteresowną pomoc potrzebującym. Jej zdaniem konieczne jest zapewnienie dostępności do ofert działań wolontariackich i do potrzeb istniejących w tym względzie. Głównymi motywami podjęcia się takiego wyzwania są: chęć pomocy innym, własna satysfakcja oraz przyjemność oraz wiara w powracające dobro.

Młodzież zniechęca się z kolei w związku z niedocenianiem jej wysiłków i pracy, złą organizacją działań instytucji czy innych podmiotów oraz brakiem widocznych efektów własnych starań. Większość badanych uważa się za osoby otwarte, wrażliwe i pracowite. Wysoko sobie cenią systematyczność w działalności wolontariackiej.

Opublikował: Barbara Sielicka | Dodano: 13.02.2018 | Wyświetleń: 110
Powrót na listę aktualności

Zobacz także