Zbliża się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej

19.12.2008

W poświąteczny poniedziałek, 29 grudnia 2008 r. o godz. 1100 w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 8) odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej Legnicy.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
4. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Legnicy na rok 2009.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,
 • zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2008,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok,
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – osiedla Bielany II obejmującego teren pomiędzy AL. Rzeczypospolitej, Bielańską a Wałami Bielańskimi,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  terenu przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej – kompleks JAR 32 – tereny TBS,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu przeznaczonego pod parking przy Szkole Podstawowej nr 7 w Legnicy,
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – rejonu ulicy Wielkiej Niedźwiedzicy,
 • budżetu miasta Legnicy na rok 2009,
 • zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego,
 • przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Legnicy na lata 2009- 2016,
 • rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej Legnicy.
   
6. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
7. Komunikaty i sprawy różne.
Opublikował: admin_l | Dodano: 19.12.2008 | Wyświetleń: 48
Powrót na listę aktualności

Zobacz także