„Złoty Floren Legnicki”

„Złoty Floren Legnicki”
27.11.2008

W minionym roku „Złote Floreny Legnickie” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury zostały ustanowione i przyznane po raz pierwszy. Uhonorowano nimi: Elżbietę Pietraszko – za efektywną promocję miasta przez organizację Międzynarodowej Wystawy „Satyrykon”; Łucję Wojtasik - Seredyszyn – za organizację wystawy Śląsk – perła w czeskiej koronie; Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy – za najważniejsze wydarzenie kulturalne roku - organizację I Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Miasto” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej – za aktywność w działalności kulturalnej.
W tym roku ilość regulaminowych kategorii, w jakich będą przyznawane te prestiżowe wyróżnienia, ograniczono do dwóch:
o – „Wydarzenie roku”,
o – „Super Promocja Miasta” .
Wnioskodawcą przyznania nagrody może być każda funkcjonująca na terenie Legnicy instytucja lub organizacja, która skieruje do Prezydenta Miasta odpowiednio umotywowany wniosek.
Termin składania wniosków o przyznanie „Złotego Florena Legnickiego” upływa 15 grudnia b.r.


Zasady przyznawania
HONOROWYCH WYRÓŻNIEŃ PREZYDENTA MIASTA LEGNICY
ZŁOTY FLOREN LEGNICKI 2008
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury

1. Wyróżnienie ZŁOTY FLOREN LEGNICKI za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury przyznawane jest w dwóch kategoriach:

o „Wydarzenie Roku” – wyróżnienie dla instytucji kultury/organizacji pozarządowej lub osoby za organizację imprezy zasługującej na to miano.

o „Super Promocja Miasta” – wyróżnienie dla instytucji kultury/organizacji pozarządowej lub osoby za szczególnie efektywną promocję Legnicy.

2. Wnioskodawcą przyznania nagrody mogą być funkcjonujące na terenie Legnicy instytucje, organizacje, podmioty posiadające osobowość prawną, które skierują do Prezydenta Miasta odpowiednio umotywowany wniosek, ze wskazaniem kategorii, w jakiej ma być rozpatrywany.

3. Wnioski należy składać w Wydziale Kultury i Nauki Urzędu Miasta Legnicy
(pl. Słowiański 7, pokój nr 6) w terminie do 15 grudnia 2008 roku.

4. Wniosek winien dotyczyć wydarzeń i spraw, które miały miejsce w danym roku.

5. Wnioski rozpatruje i opiniuje zespół w składzie:
- Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy nadzorujący sprawy kultury, jako przewodniczący,
- dwaj przedstawiciele Wydziału Kultury i Nauki UM, z których jeden pełni funkcję sekretarza zespołu,
- przedstawiciel Biura Prezydenta Miasta,
- dwaj imiennie zaproszeni przedstawiciele środowiska odbiorców kultury.

6. Zespół ma możliwość wprowadzenia zmiany w zakresie kategorii przyznawanego wyróżnienia oraz ma prawo do nieprzyznania wyróżnienia w przypadku braku kandydatur odpowiedniej rangi.

7. Rekomendowane przez zespół propozycje wyróżnień zatwierdza Prezydent Miasta.

8. Lista laureatów oraz termin wręczenia Złotych Florenów 2008 zostaną podane do publicznej wiadomości na internetowych stronach www.legnica.eu.
 
 
WNIOSEK O HONOROWE WYRÓŻNIENIE PREZYDENTA MIASTA LEGNICY
ZŁOTY FLOREN LEGNICKI
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury
 
 
Opublikował: dborowiec_l | Dodano: 27.11.2008 | Wyświetleń: 252
Powrót na listę aktualności

Zobacz także