Szkoły policealne


Wykaz Szkół Niepublicznych – Szkół Policealnych


Atut Lider Kształcenia – Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Legnicy
59-220 Legnica
ul. Najświętszej Marii Panny 5d
tel.   76 721 46 91
e-mail:


Atut Lider Kształcenia – Policealna Szkoła Medyczna w Legnicy
59-220 Legnica
ul. Najświętszej Marii Panny 5d
tel.   76 721 46 91
e-mail:


Policealne Studium Farmaceutyczne w Legnicy
59 -220 Legnica
ul. D. Chłapowskiego 13
tel. 76 854 99 33     796 996 088
e-mail:


Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja-Szkoła” w Legnicy
59 -220 Legnica
ul. Plac Słowiański 5
tel. 76 723 34 14
e-mail:


Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Legnicy
59 -220 Legnica
ul. Magnoliowa 4
tel. 76 866 42 02
e-mail:


Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej „Żak” w Legnicy
59-220 Legnica
ul. Najświętszej Marii Panny 18
tel. 76 856 74 19
e-mail:


Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Legnicy
59-220 Legnica
ul. Najświętszej Marii Panny 18
tel. 76 856 74 19
e-mail:


Policealna Szkoła Zawodowa „Żak” w Legnicy
59-220 Legnica
ul. Najświętszej Marii Panny 18
tel. 76 856 74 19
e-mail:


Niepubliczna Policealna Szkoła TEB Edukacja w Legnicy
59-220 Legnica
ul. Św. Piotra 4
tel. 76 862 37 50
e-mail:


Policealna Szkoła TEB Edukacja w Legnicy
59-220 Legnica
ul. Św. Piotra 4
tel. 76 862 37 50
e-mail:


Studium Medyczne TEB Edukacja w Legnicy
59-220 Legnica
ul. Św. Piotra 4
tel. 76 862 37 50
e-mail:


Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Legnicy
59 -220 Legnica
ul. Tarasa Sewczenki 10
tel. 76 842 85 01
e-mail: