Szkoły ponadgimnazjalne

SIEĆ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W LEGNICY OD 1 WRZEŚNIA 2017 R.

 


 

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 


 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy

pl. Klasztorny 7
tel. 76 862 27 58, 76 851 22 19
          www.1liceum.pl

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

 ul. Zielona 17
tel. 76 862 52 88, 76 862 52 32
    www.2lo-legnica.info

 

IV Liceum Ogólnokształcące w Legnicy

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza 
ul. Tarasa Szewczenki 10
tel. 76 723 31 06
Internat 76 723 31 07
        www.zso4legnica.pl

 

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy

 ul. Senatorska 32
tel. 76 862 39 19, 76 862 39 32
     www.5lo.legnica.pl

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Legnicy

(z oddziałami gimnazjalnymi)

ul. Radosna 17

tel. 76 856 25 50, 76 856 25 31

   www.zso2.legnica.pl

VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy

 (z oddziałami gimnazjalnymi) 

 ul. Mazowiecka 3

tel. 76 723 32 40        

           www.zso3.eu   

Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Legnicy

w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich

ul. Kazimierza Wierzyńskiego 1

tel. 76 723 34 50, 76 723 34 54
          

 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna IIº w Legnicy

w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy
ul. Chojnowska 2 

59-220 Legnica

tel. / fax (076) 86-226-36, (076) 856-54-66

            www.zsmuz.cal.pl

 

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy

ul. Sejmowa 5 C

59-220  Legnica

tel. 76 723 29 12 fax 76 723 29 04

e- mail:      www.alo.legnica.pl

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Franciszka z Asyżu w Legnicy

ul. Ojców: Zbigniewa i Michała 1

tel. 76 724 42 14 236  fax 76 724 42 00

e - mail:            www.klo-legnica.franciszkanie.pl

 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Miedź” Legnica w Legnicy

ul. Sejmowa 5 A

59 - 220 Legnica

tel. 76 72-32-394

e-mail:      www: http://szkola.miedzlegnica.eu

 


TECHNIKA, BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA, SZKOŁY POLICEALNE


 

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy

 ul. Władysława Grabskiego 14/22

a)      Technikum  Nr 4 w Legnicy

b)      Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w Legnicy ( z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej)

c)      Szkoła Policealna Nr 2 w Legnicy

tel. 76 724 53 00/02, 76 724 53 30
     www.budowlanka.legnica.pl

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy

pl. Słowiański 5

a)      Technikum  Nr 2 w Legnicy

b)      Szkoła Policealna Nr 3 w Legnicy

tel. 76 723 34 00/12, 76 723 34
          www.zse-legnica.pl

 

Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy

 ul. Fryderyka  Skarbka 4

a)      Technikum  Nr 5 w Legnicy

b)      Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legnicy (z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej)

c)      Szkoła Policealna Nr 1 w Legnicy

tel./ fax  76 852 37 05,  76 856 51 25,  76 852 37 71

 

Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy

 ul. Słubicka 7

a)      Technikum  Samochodowe w Legnicy

b)      Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 (z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej)

c)       Szkoła Policealna Nr 4 w Legnicy

tel. 76 862 25 20   fax  76 852 25 55 

 

 

 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy

 ul. Złotoryjska 144

a)      Technikum  Nr 3 w Legnicy

b)      Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w Legnicy (z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej)

tel. 76  723 59 00       fax. 76  723 59 05

      www.henrykowka.pl

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy

 ul. Lotnicza 26

a)      Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Legnicy (z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej)

b)      Technikum  Nr 1 w Legnicy

c)      Szkoła Policealna Nr 5 w Legnicy

d)      Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Legnicy (z oddziałami gimnazjalnymi)

e)      Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legnicy

f)       Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 4 w Legnicy

g)      Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Legnicy

tel. 76 852 42 46    

  www.ckziu.legnica.pl

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Legnicy

 w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy

 ul. Rycerska 13

a)    Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 7 w Legnicy (z oddziałami specjalnej zasadniczej szkoły zawodowej)

b)   Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Legnicy

tel. 76 723 31 14, 76 723 31 25