Wykonanie placu zabaw przez SCHIEVER POLSKA Sp. z o.o.

Plac zabaw

W 2010 roku spółka SCHIEVER POLSKA Sp. z o.o. nieodpłatnie wykonała plac zabaw dla dzieci. Przedmiotem darowizny były nakłady w postaci wykonanych urządzeń placu zabaw, poczynione przez Darczyńcę, na nieruchomości położonej na terenie Parku Miejskiego w Legnicy. Umowa darowizny została zawarta w dniu 16.07.2010 r. w Legnicy pomiędzy spółką pod firmą: SCHIEVER POLSKA Sp. z o.o., a Tadeuszem Krzakowskim - Prezydentem Miasta Legnicy.

Przedmiot darowizny o wartości 50.751,15 zł brutto przekazano w dniu 16.07.2010 r.