Budowa sygnalizacji świetlnej z przebudową skrzyżowania al. Rzeczypospolitej z ul. Bielańską i z ul. Okrężną – Etap I

Budowa sygnalizacji świetlnej z przebudową skrzyżowania  al. Rzeczypospolitej z ul. Bielańską i z ul. Okrężną - Etap I.

Al. Rzeczypospolitej Al. Rzeczypospolitej


Źródło finansowania - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach - częściowe finansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu  drogowego  poprzez  przebudowę skrzyżowania  ulic: al. Rzeczypospolitej, Okrężnej i Bielańskiej oraz budowę przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną  na tym na skrzyżowaniu.  Realizacja projektu umożliwiła pieszym bezpieczne przejście przede wszystkim przez bardzo ruchliwą ul. al. Rzeczypospolitej i bezpieczne korzystanie ze skrzyżowania przez kierowców pojazdów samochodowych. Wykonano:

  • obiekty drogowe: jezdnia, zatoki autobusowe, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy do posesji ,tereny zieleni,
  • sygnalizację świetlną: sygnalizatory kołowe, sygnalizatory piesze, sygnalizatory rowerowe, sygnalizatory pieszo- rowerowe, sygnalizatory jazdy warunkowej, czujniki /detektory radarowe/ sterownik akomodacyjny,
  • kanalizację deszczową,
  • oświetlenie uliczne,
  • wiaty przystankowe,
  • oznakowanie uliczne poziome i pionowe.

Odbiór robót odbył się w dniu 17.12.2007r.

Porozumienie o realizacji zadań Nr 2/DOL/2007 zawarte w dniu 12.06.2007r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Legnicy. Minister Transportu udostępnił środki za pośrednictwem Wojewody, środki budżetu państwa  pochodzące z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Całkowita wartość projektu: 3.475.208,30 zł,

Kwota dofinansowania: 1.540.764,01 zł.

Okres realizacji projektu:  2005 - 2007r.