Remont przejścia podziemnego przy placu Wolności

Remont przejścia podziemnego przy placu Wolności

Źródło finansowania: budżet państwa rezerwa subwencji ogólnej.

W ramach zadania wykonano:

demontaż nawierzchni asfaltobetonowej poprzez frezowanie 616 m2, nawierzchnię asfaltobetonową 1706 m2, warstwę wyrównawczą z betonu B-30, śr. grubość 9 cm-819 m2, hydroizolację na konstrukcji nośnej przejścia 969 m2, warstwę ochronną hydroizolacji z asfaltu twardolanego 969 m2,balustrady ze stali nierdzewnej 136,5 m, naprawę konstrukcji żelbetowych zaprawami PCC i SPCC 5,5 m3, wymianę tynków cienkowarstwowych 980 m2, iniekcję ciśnieniową rys elementów żelbetowych 18 m, powłoki ochronne na powierzchniach betonowych poziomych i pionowych 619 m2,-strop podwieszony z blach stalowych trapezowych 593 m2, oświetlenie ogólne wraz z instalacją 55 pkt, oraz instalację TV  przemysłowej.

W ramach remontu sygnalizacji wykonano m.in. demontaż starych urządzeń i montaż nowych wysięgników bramowych wraz z fundamentami, montaż sygnalizatorów kołowych i pieszych, montaż kabli zasilających i sterowniczych, sterowników, detektorów indukcyjnych pętlowych, przyciskowych dla pieszych oraz video, montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego.

Wykonano podłoże pod platformy dla osób niepełnosprawnych.

Decyzja Ministra Finansów Nr ST4-4824/283/2009 z 16 kwietnia 2009r. Departament Dróg i Autostrad,

Wartość zadania brutto 2.521.397,00 zł.

Kwota dofinansowania 1.000.000,00 zł.

Okres realizacji zadania 09.07.2009r. do 16.12.2009r.

Zadanie zakończono i rozliczono.