Lokalizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz pojemników na szkło i leki

Mapa zawiera lokalizację Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz pojemników na szkło i leki.

Zobacz w pełnym oknie

LEGENDA:

 - pojemniki na szkło
 - pojemniki na przeterminowane leki
 - Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
 - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Środowiska i Gospodarowania Odpadami
e-mail:
tel. 76 72 12 343