LEGNICKI WIELOBÓJ PRZEDSZKOLAKÓW

hala ul. Lotnicza
powiększ zdjęcie:
14.03 09:30 - 14.03 11:00

Data: Półfinały: 14.03.

(I grupa – godz. 9.30, II grupa – godz. 11.00)
 

15.03 (III grupa godz. 9.30 , IV grupa- godz. 11.00)


Finały: 21.03., godz. 10.00

Wpisowe: nieodpłatnie

W zmaganiach udział wezmą dziesięcioosobowe reprezentacje legnickich przedszkoli. Wielobój składać się będzie z dwóch etapów: półfinałów, w którym uczestniczą wszystkie przedszkola i finału, z udziałem 5 reprezentacji przedszkoli – zwycięzców półfinałów. Dzieci rywalizować będą w prostych konkurencjach sprawnościowych.
Wszystkie uczestniczące przedszkola zostaną nagrodzone sprzętem do gier i zabaw,
a startujące dzieci drobnymi upominkami. Triumfatorzy otrzymają medale, puchary
i dyplomy.

 

Powrót na listę wydarzeń