Szkolenia, ogłoszenia


Prezentacja “Nowe wzory ofert, ramowe wzory umów oraz nowe wzory sprawozdań z wykonania zadań publicznych”. Autor: Karolina Furmańska, Doradca w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym przy Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD.


Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska na spotkanie informacyjne w Wałbrzychu, które odbędzie się 20 czerwca br. w godz. 10.00, w Ratuszu, Plac Magistracki 1, sala nr 26 (II piętro).


RODO – wprowadzenie – artykuł Karoliny Furmańskiej
RODO – wskazówki dla NGO – artykuł Karoliny Furmańskiej


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2019 r.”. Konsultacje będą trwały od 14 czerwca do 15 lipa br. Szczegóły na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych w UMWD – maj 2018


Zmiany w prawie w 2018 r. istotne dla NGO – artykuł Karoliny Furmańskiej


Obowiązki organizacji pozarządowych – artykuł Karoliny Furmańskiej


Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego wznowiła działalność w Legnicy


Harmonogram otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w UMWD na 2018 rok


Tryb „małych grantów” opisany w art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to z założenia tryb uproszczony wobec otwartego konkursu ofert - artykuł.

Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego


Czy warto posiadać status OPP - artykuł


Jak zostać OPP?


10 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadzające wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. "małego grantu" (tryb 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Więcej informacji na stronie http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1911827.html

załączniki: