Konferencja legnickich organizacji pozarządowych – 23.10.2017

Konferencja legnickich organizacji pozarządowych poświęcona Programowi współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.” - 23 października 2017 r., Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Jordana 17

W konferencji organizowanej przez Urząd Miasta Legnicy oraz Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Legnicy, prowadzony w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów oraz Fundację Incepcja, udział wzięło 35 przedstawicieli różnych legnickich organizacji społecznych.

Część panelową otworzyła Agata Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych wykładem pt. Program współpracy: spełnienie zadość wymogom ustawy, czy kluczowy element strategii gminy w realizacji zadań publicznych. Agata Bulicz, socjolożka, doktor w zakresie nauk o polityce, od 2002 roku zajmuje się współpracą międzysektorową, animuje sieci współpracy i partnerstwa lokalne. Aktualnie koordynuje Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego. Analizując zapisy legnickiego rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, ilustrując swoje wypowiedzi przykładami udanej współpracy społeczności lokalnych z jednostkami samorządu terytorialnego udowodniła, że Program należy traktować jako istotny element szerszej strategii gminy wobec III sektora. Kolejne wystąpienie - Ewy Bancarzewskiej, doradcy w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w Legnicy Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, posiadającej długoletnie doświadczenie m.in. w tworzeniu i rozliczaniu projektów oraz dotacji NGO - dotyczyło tematu Zarządzanie a polityka rachunkowości w organizacjach pozarządowych.

Ostatnim punktem konferencji było omówienie zmian w „Programie współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018”. Dotyczyły one wprowadzenia następujących zapisów w rozdziale VII dotyczącym priorytetów współpracy: „wspieranie działań związanych z obchodami 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości” (w związku z rocznicą przypadającą w 2018 r.) oraz „wspieranie działań w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego” (po ogłoszeniu decyzji Komisji Europejskiej). Konferencję zakończyła dyskusja, która dotyczyła spraw zarówno ogólnych, dotyczących kondycji legnickiego III sektora, problemów organizacyjnych i lokalowych środowisk kombatanckich oraz senioralnych, jak i szczegółowych, związanych z samym dokumentem Programu. W jej toku przyjęto zaproponowane zmiany.

 Prezentacja „Program współpracy: spełnienie zadość wymogom ustawy, czy kluczowy element strategii gminy w realizacji zadań publicznych”

 Prezentacja „Zarządzanie a polityka rachunkowości w organizacjach pozarządowych”