Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie chodnika w ul. Libana w ramach zadania pn.: „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. Henryka Pobożnego – przebudowa infrastruktury przestrzeni publicznej ul. Libana w Legnicy