Wyszukiwarka dokumentów

Prezydent Miasta Legnicy zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości następujące WYKAZY NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do zbycia: i dzierżawy:

Prezydent Miasta Legnicy zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości następujące WYKAZY NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do zbycia: i dzierżawy:

1. ul. Łukasińskiego 8a, 11, 13, ul. Daszyńskiego 20, ul. Senatorska 16, 31, 53, 59, ul. Chojnowska 141, ul. Kwiatowa 14, ul. Niedziałkowskiego 2, ul. Kraszewskiego 2, ul. Roosevelta 25, ul. Głogowska 27, ul. Mazowiecka 2, ul. Mickiewicza 27/28, ul. Działkowa 33, 34,35, ul. Kościelna 6, 8, ul. Żwirki i Wigury 35, 40, 45, 47, ul. Nowy Świat 3, ul. Młynarska 1A, ul. Złotoryjska 17, 74, ,83a, ul. Okrężna 21, ul. Wrocławska 162, ul. Rzemieślnicza 14, ul. Piastowska 25, ul. Skłodowskiej 10, al. Rzeczypospolitej 99, ul. Generała Andersa 24, 26, ul. Pancerna 25, ul. Prusa 16, ul. Kazimierza Wielkiego 10,– lokale mieszkalne, sprzedaż bezprzetargowo na rzecz najemców.

2.ul. Górnicza, ul. Sudecka – dzierżawa -bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – targowisko miejskie.

3. ul. Orła Białego, ul. Galileusza, ul. Parkowa / Libana, ul. Parkowa / Skarbowa, Traugutta, Głogowska, ul. Nowy Świat, Biskupia, ul. Świętej Trójcy, ul. Artyleryjska, ul. Fabryczna, ul. Złotoryjska – dzierżawa - bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – działki zabudowane kioskami „ Ruch”.

4. ul. Ceramiczna, ul. Poznańska, ul. Zamiejska, ul. Zachodnia, ul. Gen. Bora Komorowskiego, ul. Chojnowska, Al. Rzeczypospolitej – dzierżawa - bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – tablice reklamowe.

5. ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Wielogórska, AL. Piłsudskiego, ul. Traugutta/ Jaworzyńska, ul. Mickiewicza / Łukasińskiego, ul. Wrocławska, ul. Kartuska, ul. Chojnowska / Gwarna, ul. Wrocławska 127, ul. Witelona, ul. Cmentarna, ul. Żwirki i Wigury, ul. Chojnowska, ul. Oś Kartuska – dzierżawa - bezprzetargowo na rzecz dotychczasowych dzierżawców – działki zabudowane obiektami handlowo-usługowymi.

6. ul. Wyspiańskiego, obręb Tarninów – dzierżawa gruntu Skarbu Państwa (garaż) – bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

7. ul. Złotoryjska, obręb Stare Miasto – dzierżawa gruntu Skarbu Państwa ( kiosk RUCH) – bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

8. ul. Powstańców Śląskich 3 - nieruchomość zabudowana na cele mieszkalno – usługowe - zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

9. ul. Szczytnicka – dzierżawa gruntu rolnego – bezprzetargowo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy (III piętro, pok. 331-334) Plac Słowiański 8 w godzinach pracy Urzędu."