Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu pozwolenia na „Modernizację linii kolejowej E-30 na odcinku Opole-Wrocław-Legnica. Budowa kabli telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i srk z odgałęzieniami oraz budowa urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Szczedrzykowice-Legnica od km 53,223 do km 64,631 oraz Piekary Wielkie-Legnica Wschód od km 61,309 do km 63,446