Wyszukiwarka dokumentów

Prezydent Miasta Legnicy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79, poz. 363 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ) informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.