Wyszukiwarka dokumentów

Prezydent Miasta Legnicy zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy.