Wyszukiwarka dokumentów

informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytań ofertowych na wykonawcę tablic informacyjnych promujących projekt „Przebudowa ul. Gniewomierskiej jako I etap budowy obwodnicy południowo-wschodniej Legnicy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013