Wyszukiwarka dokumentów

Prezydent Miasta Legnicy zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.