Wyszukiwarka dokumentów

Prezydent Miasta Legnicy informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości następujące WYKAZY NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do zbycia i dzierżawy :