Wyszukiwarka dokumentów

Prezydent Miasta Legnicy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. nr 79, poz. 363 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. poz. 518 z dnia 23 kwietnia 2014 r. ze zm.) informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia