Wyszukiwarka dokumentów

Gmina Legnica poszukuje wykonawcy aktualizacji Studium Wykonalności dla projektu pn. „Lubię szkołę, bo ma boisko – budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 4 ul. M. Skłodowskiej – Curie 1A w Legnicy”.