Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dla EnergiaPro decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym w granicach administracyjnych miasta Legnicy, polegającej na budowie linii kablowych 20kV - działka nr 180 obręb Pawice