Wyszukiwarka dokumentów

Prezydent Miasta Legnicy zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do najmu.