Wyszukiwarka dokumentów

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej Rady Miejskiej Legnicy.