Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy użytkowania nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Żółkiewskiego nr 8 na czas dłuższy niż 3 lata.