Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu pod Legnicki Park Technologiczny