Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Legnicy – w obrębie ulic Wrocławska - Zacisze a torami kolejowymi.