Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum Legnicy – dla terenów U4.3 i MU11.4.