Wyszukiwarka dokumentów

Gmina Legnica poszukuje wykonawcy opracowania Studium Wykonalności dla projektu pn. "Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej".