Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – dawnej wsi Piekary Stare.