Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/115/11 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu pod Legnicki Park Technologiczny.