Wyszukiwarka dokumentów

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy na realizacje zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych.