Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Statutu Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy