Wyszukiwarka dokumentów

Dotyczy Ogłoszenia OG/65/2010: Zmiana wyniku postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy aktualizacji Studium Wykonalności dla projektu pn. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”.