Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zosinek w Legnicy - dla terenu oznaczonego symbolem 5 MW, U