Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dla Gminy Legnica decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem publicznym w mieście Legnicy - działka nr 422/4 obręb Wrocławskie Przedmieście