Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych wielomandatowych, ich granic i numerów oraz ilości radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej Legnicy.