Wyszukiwarka dokumentów

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz naklejek samoprzylepnych promujących projekt pn.: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H Pobożnego – budowa ogrodu zabaw dla dzieci współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.