Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów, dla których Gmina Legnica jest organem prowadzącym i określenia granic ich obwodów oraz zmiany niektórych uchwał