Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Legnickiej Bibliotece Publicznej w Legnicy.