Wyszukiwarka dokumentów

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zosinek w Legnicy – dla terenu oznaczonego symbolem 5 MW,U