Wyszukiwarka dokumentów

Gmina Legnica poszukuje wykonawcy publikacji ogłoszenia prasowego (w prasie o zasięgu regionalnym - Dolny Śląsk) ze zdjęciami promującego projekt pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.