Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 94 w ciągu ul. Kartuskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Libana, Pocztową i Kolejową do mostu na rzece Kaczawie"