Wyszukiwarka dokumentów

Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji.

 

Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji.

 

Stosownie do art. 3 ust 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 roku nr 106 poz.675) informuję, że Gmina Legnica z dniem 1 czerwca 2011 roku rozpocznie działalności w zakresie telekomunikacji na podstawie uchwały Rady Miejskiej Legnicy nr VI/66/11 z dnia 28 marca 2011r. Szczegółowy zakres planowanej działalności został przedstawiony we wniosku o wpis do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, polegającej min. na:

  • budowie i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej,
  • dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej, nabywaniu praw do sieci telekomunikacyjnych i zapewnieniu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej,
  • świadczeniu usług na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług isieci telekomunikacyjnych.

Dodatkowe informacje na temat bieżącego stanu infrastruktury będącej przedmiotem działalności Gminy Legnica w zakresie telekomunikacji znajdują się na stronie www.legman.pl.

Działalność powyższa będzie wykonywana przy zachowaniu wymagań, o których mowa w art. 3 ust 2 w/w ustawy.