Wyszukiwarka dokumentów

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.4.2011.AD4 z dnia 16 czerwca 2011r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej " - Linia optotelekomunikacyjna RS_09 w relacji: WD_Malczyce - WS_Legnica.