Wyszukiwarka dokumentów

Prezydent Miasta Legnicy informuje o wyłożeniu do publicznych konsultacji dokumentów "Projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Miasta Legnicy" oraz "Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy"