Wyszukiwarka dokumentów

Uchwała Nr XXXII/283/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy i powiatu realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie miasta Legnicy przez osoby prawne i fizyczne